- NÉZZ KÖRÜL -

Noha egyértelműnek tűnhet ugyan, hogy az Ősrobbanást megelőzően semmi sem létezett. Egyértelmű, noha téves megállapítás ez. Az univerzum és az Idő előtti korszakot a mágia és a káosz uralta. Az Idő Lordok szerint ekkor a Hatalmas Ősök (Great Old Ones) voltak az egyetlen létezők. Míg egyes elbeszélések szerint ők egy másik univerzumból származnak, ahol nagyjából az Idő Lordok hatalmával rendelkeztek, addig más történetek szerint ennek az univerzumnak egy korábbi korszakának lényei voltak.

Az Ősök lényegében egy gyűjtőfogalom, mellyel több entitást is jelölnek: az Ősi Isteneket (Elder Gods), az Idő Őrzőit (Guardians of Time) vagy épp a Játékkészítőket (Toymakers). Leginkább az Őrzőket ismerjük közülük. Az Őrzők elementális létezők, akik a jó és a rossz közötti egyensúlyt tartják fent a teremtés egészén. A Idő Fényének Őrét (The Guardian of Light in Time), vagy Fehér Őrzőt (White Guardian) a Fekete Őrző egyensúlyozza és áll vele szemben. Hogy ők mikor és miként jöttek létre, nem lehet tudni. Azóta is az egyensúlyt őrzik, és azt mondják róluk hogy képesek megállítani és újraindítani az egész univerzumot az Idő Kulcsának (Key to Time) használatával. Az Idő Kulcsa egy hat elemből álló tökéletes kocka, ami magának az Időnek az egyensúlyát tartalmazza. Biztonsági okokból, a hat részt szétszórták és elrejtették az univerzumban, ugyanis amint összeáll túlságosan nagy erővel rendelkezik, hogy egyetlen teremtmény birtokolhassa. A hat rész bármilyen alakot fel tud venni, bármilyen méretben. A Kulcs magjának segítségével lehet fellelni a többi részt, és ennek erejével alakulnak vissza eredeti alakjukra. Tudni lehet, hogy az idő kezdete előtt léteztek még az Örökkévalók (The Eternals) is. Gondolatolvasó, telepatikus lények, akik az időn kívül, az örökkévalóságban léteznek. A maguk módján megkínzott entitások, akik örökké kutatnak mindenfajta időtöltés iránt, hogy végtelenül hosszú életüket kitöltsék valamivel. A chronovore-ok (Időevők) úgyszintén az időn kívül léteznek. Szinte semmit nem tudunk e fajról, de annyi bizonyos idővel táplálkoznak, nagy hatalommal rendelkeznek, és manipulálni tudják az időt. A görög istenek közül néhány a chronovore-ok leszármazottja lehetett: a titánok királya, Kronosz, Zeusz apja minden bizonnyal innen származott, és ezt az eredetet megőrizte nevében is.

begining_of_the_universeA valóság, a tér és az idő kezdetét titkok lengik körül. Több millió éve folyik róla vita több millió bolygón. Lényegében elfogadott tény, hogy az általunk ismert univerzum több milliárd évvel ezelőtt keletkezett a Nagy Bumm, vagy Ősrobbanás során. A roppant sűrű pontba sűrűsödő anyag egyszer csak kirobbant és azóta is terjeszkedik. A kezdeti robbanást követően az univerzum hűlni kezdett, és a subatomi részek idővel összeálltak létrehozva bolygókat, és csillagokat, naprendszereket.

De hogy mi okozta a robbanást? Utazásai során az Ötödik Doktor a Galaxis ismert középpontjában felfedezi a Terminus Inc. által működtetett Terminus űrhajót, ahol a Lázár Kórban szenvedő betegeket kezelik. A robotok által végzett kezelések magukba foglalnak egyfajta sugárkezelést is, amit a Terminus motorjaiból nyernek. A Doktor úgy véli, hogy mielőtt a Terminus Inc. felfedezte és használatba vette volna az űrhajót, az képes volt az időutazásra, és így eljutott az idők kezdetére, ahol kivetette magából az instabil üzemanyagot, ami végül robbanást idézett elő, nevezetesen a Nagy Bummot. Ezáltal pedig a hajó maga egy ontológiai paradoxont hozott létre. Az ontológia a lételmélettel foglalkozik, ebből kifolyólag az ontológiai paradoxonok olyan időutazással kapcsolatos ellentmondásokat jelölnek, mely események, tettek az azokat véghezvivő személy, vagy kulcsfontosságú tárgy megszületésében, létrejöttében játszanak fontos szerepet: azaz a megtörtént esemény hatására születik meg az a személy, vagy dolog, ami visszautazva az időben véghezviszi az eseményt. Így esetünkben a Terminus hajó indította el azt a láncreakciót, ami az univerzum és az élet létrejöttéhez vezetett, így közvetlenül hatással volt saját maga megalkotásában.

Amikor a mostani univerzum realizálódott, számos ősi hatalom/faj visszamenekült saját valóságába, míg mások fittyet hányva az új világ törvényeire, továbbra is a mágia és a káosz világának szabályai szerint éltek, ugyanis a fénysebesség és az elektrontöltetnek köszönhetően nagyobb hatalomra tettek szert, mint eddig bármikor, ezért a korai civilizációk körében szörnyű istenek szerepét öltötték magukra.

planet_one
River Song az Első Bolygó egyik gyémántsziklán hagy egy üzenetet a Doktor számára.

A kihűlő univerzumban apránként létrejönnek az első csillagok és napok. Az elsőként kialakult bolygó az Első Bolygó (Planet One) nevet viseli találóan.

Amint az univerzum létrejött a dæmonok ősi faja is kialakult, bár nem tudni mikor, azonban a más népekre gyakorolt hatásuk miatt úgy tűnik, hogy az univerzum megalakulását követő első lények egyike volt. Hatásukra számos faj – köztük az emberiség is – róluk mintázta meg a gonoszt: vörös bőrű, szarvas lények szerte a galaxisban az ördög, a gonosz elsődleges megjelenési formái. Számos fajt tanulmányoztak, és úgy kezelték az univerzumot, mintha saját laboratóriumuk lenne.

the_beast

Hatalmas erejük ellenére az ősi faj eltűnt. Egy példányukat fogságba vetették egy elszigetelt bolygón, ami egy fekete lyuk körül kering. A Szörnyet foglyul ejtői nem pusztították el, de megoldották, hogy az őt rejtő bolygó a fekete lyuk körüli pályára álljon, és amennyiben kiszabadulna azonnal a tátongó mélységbe zuhanjon.

dw-spiderA raknoss szintén ebben a korai időszakban fejlődött ki. E hatalmas, pókszerű lények, hatalmas éhséggel rendelkeznek, és minden képesek felfalni. Mohóságuk végül oda vezetett, hogy a galaxis fejlett, ifjú birodalmai, akiket gyakran csak Épülő Birodalmaknak neveznek, összefogtak és háborúba vonultak ellenük. A háború sokáig tartott és véres volt, de végül sikerült kitörölni a raknosst a galaxis pereméről – legalábbis így hitték. A raknossok császárnője túlélte a harcokat és elmenekült Hálócsillag hajójával, és örökségét, utódait is sikerült elmenekítenie egy hajóval. A hajót végül egy újonnan létrejött csillag gravitációja ejtette fogságba, akkor amikor a naprendszer körülötte kialakulóban volt. A racnoss-tojásokkal teli hajó köré törmelékek és kőzetek rakódtak, míg végül létrejött egy bolygó: a Föld.